aktualności  |  o nas  |  kronika  |  galeria  |  forum  |  księga gości  |  linki  |  kontakt  |  zaloguj się


informacje o nas

 

Nazwa Klubu:  Akademicki Klub Badań Podwodnych Oddział Uniwersytecki PTTK
Data powstania Klubu: 1986
Siedziba Klubu: ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
(Instytut Archeologii UMK)
E-mail: akbp@uni.torun.pl
Telefon: (48 56) 6113989
(48 56) 6113976

Władze Klubu:

Zarząd
 • Andrzej Kola - Prezes
 • Wojciech Szulta - Wiceprezes Z-ca d/s naukowych
 • Andrzej Pydyń - Z-ca d/s szkolenia
 • Mateusz Jerzmanowski - Sekretarz / Przedstawiciel SKBP przy Instytucie Archeologii
 • Krzysztof Radka - Skarbnik
 • Andrzej Wiński - Z-ca d/s turystyczno-rozrywkowych
 • Olgierd Kędzierski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
 • Grażyna Szafrańska - Przewodnicząca
 • Katarzyna Kola-Bielecka
 • Jerzy PiotrowiakO Klubie

    Akademicki Klub Badań Podwodnych przy Oddziale Uniwersyteckim PTTK Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1986 roku. Klub swoimi korzeniami wywodzi się z Akademickiego Klubu Płetwonurków "TREPANG" utworzonego w 1975 roku.
    Pierwszym prezesem Klubu był Gerard Wilke, następnie od 1988 r. przez rok kolega Roman Dzienisik, a od 1989 roku do chwili obecnej sprawującym tą funkcję jest prof. Andrzej Kola, wykładowca w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK, od wielu lat związany zainteresowaniami jak i zawodowo z nurkowaniem swobodnym.
    Klub zrzesza miłośników nurkowania i badaczy głębin, głównie jednak młodzież szkolną i akademicką, dla których oprócz działalności turystyczno-sportowej prowadzi stałe szkolenia w zakresie pływania podwodnego.
    Będąc w strukturach PTTK Klub działa w ramach Oddziału Uniwersyteckiego PTTK i Komisji Działalności Podwodnej zrzeszającej wszystkie kluby płetwonurków działające obecnie w Polsce. Klub poprzez swoich delegatów stara się również czynnie uczestniczyć w corocznych Krajowych Naradach Aktywu Podwodnego, a także szkoli swoich członków w systemie CMAS. AKBP jest Klubem całkowicie społecznym i nie zatrudnia pracowników. Obecnie w Klubie czynnych jest 50 członków.
    Do działalności statutowej Klubu należy m.in.: nurkowanie turystyczno-rekreacyjne, wspomaganie badań podwodnych prowadzonych przez jednostki naukowo-badawcze, działania proekologiczne na jeziorach i rzekach, szkolenie na stopnie płetwonurka poprzez organizację obozów szkoleniowo-kondycyjnych czy cotygodniowe baseny oraz szeroko rozumiana popularyzacja nurkowania swobodnego. Zakup sprzętu opłacany jest głównie ze składek członkowskich i doraźnie dofinansowywany z różnych źródeł, głównie przez sponsorów, zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych, takich jak Urząd Miejski w Toruniu.
    Obecnie Klub działa głównie w oparciu o sprzęt Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii i Etnologii UMK jak również w oparciu o prywatny sprzęt swoich członków, który jest powszechnie dostępny na rynku. Przełom lat 80-tych i 90-tych spowodował zmiany w dostępności sprzętu nurkowego zarówno osobistego jak i technicznego, co zaowocowało zmianą ilościową i jakościową tak w zakresie ABC, jak i skafandrów, butli czy jacketów na wyposażeniu poszczególnych członków.
    Sprzęt na jakim zaczynali nurkować członkowie Klubu to poczciwe Morsy, "stomilowskie" pianki i płetwy, a transport zapewniały uniwersyteckie "nyski". Z czasem pojawiły się pierwsze Kajmany i Posejdony, sukcesywnie wypierając wysłużone Morsy. Szczytem luksusu było pojawienie się w połowie lat 80-tych dwóch zestawów automatów i skafandrów francuskiej firmy La Spirotechnique, które poczęły budzić zrozumiałą zazdrość współnurkujących. Wysłużone sprężarki GERA zostały z czasem zastąpione nowoczesnymi kompresorami BAUER i COLTRI SUB.
    AKBP to Klub o profilu badawczym i turystyczno-rekreacyjnym. Z racji swych korzeni i siedziby zachodzi ścisły związek pomiędzy Klubem, a Instytutem Archeologii i Etnologii UMK, co powoduje też czynne uczestnictwo jego członków w akcjach i ekspedycjach badawczych prowadzonych przez Instytut na przestrzeni wielu lat, praktycznie od zarania jego powstania.
    Podwodne badania archeologiczne na różnego typu stanowiskach takich jak: mosty, osady nawodne, wraki jednostek morskich czy śródlądowych, prowadzone są pod kierunkiem pracowników naukowych UMK.
    Członkowie Klubu - uczestnicy badań, studenci, absolwenci archeologii o specjalności archeologia podwodna oraz członkowie nie związani z Uniwersytetem są gruntownie przeszkoleni w zakresie nurkowania na podwodnych stanowiskach archeologicznych. W trakcie prac badawczych używany jest specjalistyczny sprzęt do eksploracji podwodnych warstw kulturowych, taki jak motopompy czy eżektory typu wodnego i powietrznego oraz grodzie eksploracyjno-dokumentacyjne. Wykonywana jest szczegółowa podwodna dokumentacja rysunkowa, fotograficzna i filmowa odkrytych reliktów.
    Członkowie Klubu biorą również aktywny udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przede wszystkim w zakresie rekultywacji jezior. Mają na swym koncie wiele udanych i pożytecznych akcji, jak na przykład oczyszczanie kąpielisk jeziora Kamionkowskiego k/ Torunia i jeziora Wdzydze k/ Kościerzyny.
    Cotygodniowe zajęcia basenowe, początkowo na krytej pływalni "Delfin" w Inowrocławiu, a obecnie na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu, od wielu lat w tym samym miejscu i o tej samej porze, skutkują utrzymywaniem kondycji i podnoszeniem własnych umiejętności. Zwiększaniu tych umiejętności sprzyja również udział w imprezach nurkowych organizowanych przez inne kluby płetwonurków, czy choćby treningi w komorze dekompresyjnej Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni.
    Zimą członkowie AKBP nie zasypiają w swoich domach i spotykają się w każdy piątek na zajęciach basenowych, na których uzupełniane są braki w wyszkoleniu nurkowym oraz toczone "krwawe" pojedynki podczas gry w wodną koszykówkę. Najtwardsi wypuszczają się zimą pod lód, kąpiąc się w przeręblach, uczestnicząc w spływach "twardzieli" i bohatersko znosząc niskie temperatury.
    Oprócz licznych wypadów nurkowych bawią się dobrze na różnych wspólnych imprezach jak: spływy rzekami w piankach, paintball, zawody w łowiectwie podwodnym i inne tego typu rozrywki. Zawsze na początku roku, członkowie spotykają się na karnawałowym "Klubowym Balu Płetwonurka", który jest doskonałą okazją do wspólnej zabawy i tworzenia planów na najbliższy sezon nurkowy.
    Zakres działań Klubu w pierwszym okresie istnienia, tj w II połowie lat 80-tych, w sposób istotny różni się od działalności w latach 90-tych. O ile w pierwszym okresie wiąże się to głównie z faktem ograniczonych możliwości logistycznych i dostępności sprzętu oraz działań głównie w sezonowych ekspedycjach naukowo-badawczych jednostek UMK w Toruniu, to w drugim okresie dynamiczny rozwój Klubu, dostępność bazy nurkowej jak i sprzętu osobistego, nieograniczone możliwości wyjazdów krajowych i zagranicznych poszczególnych członków, w widoczny sposób ożywiają działalność Klubu i uatrakcyjniają jego ofertę, co najlepiej unaocznia ilości akcji odnotowywanych w kronice Klubu.
    Począwszy od 1986 roku Klub organizuje corocznie kursy szkoleniowe na stopnie płetwonurka nad wodami otwartymi. W tym czasie wyszkolono już ponad 150 osób, głównie studentów UMK oraz młodzież szkolną. Skromny budżet nie pozwala na sukcesywną odbudowę bazy sprzętowej oraz partycypowanie członków Klubu w kosztach uczestnictwa w kursach, szczególnie stopnia wyższego czy instruktorskich. Własna baza sprzętowa jak i sprzęt należący do Instytutu Archeologii i Etnologii wykorzystywany jest przede wszystkim podczas szkoleń i obozów organizowanych przez Klub.
    Obecnie z Klubem związanych jest dwóch instruktorów w tym jeden lekarz specjalizujący się w zagadnieniach medycyny nurkowej.

AKBP jest w stanie wykonywać również następujące prace podwodne:

 • ekspertyzy stanu technicznego urządzeń piętrzących na rzekach;
 • oceny podwodnych urządzeń hydrotechnicznych;
 • czyszczenie zbiorników i budowli hydrotechnicznych;
 • prace montażowe i rozbiórkowe urządzeń hydrotechnicznych;
 • prace archeologiczne - eksploracja i dokumentacja;

opracowanie: O.Kędzierski, W.SzultaMagazyn Nurkowanie


 

  © 2020 Akademicki Klub Badań Podwodnych Członek KDP-CMAS, Członek Odziału Uniwersyteckiego PTTK w Toruniu