POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE


[SPRAWY BIEŻĄCE] [FORMY DZIAŁALNOŚCI KLUBU] [PUBLIKACJE] [CIEKAWE LINKI] [POLSKIE STACJE POLARNE] [SUBSKRYPCJA] [ANKIETA CZŁONKA KLUBU] [SKŁADKI I NR KONTA]
Klub Polarny powstał w 1974 r. jako stowarzyszenie skupiające uczestników ekspedycji polarnych arktycznych i antarktycznych. Klub Polarny należy od poczatku swego istnienia do struktur Polskiego Towarzystwa Geograficznego, majšc status odrębnego oddziału. Pozwala to na korzystanie z przywilejów, jakie posiadaja stowarzyszenia naukowe. Klub powstał z inicjatywy Profesora Alfreda Jahna, światowej sławy uczonego, wytrawnego znawcy i badacza Arktyki, który tak ujął zadania Klubu:

"Klub Polarny skupił badaczy, uczestników wypraw i ludzi związanych różną formą współpracy w poznaniu świata polarnego, (...) dał im pełne poczucie społeczne i moralne, dał im możliwość prezentowania wyników badań w słowie mówionym i drukowanym, dał im przede wszystkim możliwość utrzymywania wzajemnych kontaktów między sobą i z przedstawiecielami różnych krajów".

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI

 • stymulowanie polskich badań naukowych w krajach polarnych,
 • popularyzacja polskich osiągnięć badawczych i odkrywczych,
 • urzymywanie kontaktu pomiędzy uczestnikami wypraw.

  PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBU
  Członkiem Klubu może być każdy, kto interesuje się zagadnieniami polarnymi poznawczo lub badawczo, a te zainteresowania potwierdził obecnością w krajach polarnych. Skupia ludzi różnych profesji. Obok przedstawicieli wszystkich dziedzin nauk o Ziemi i nauk biologicznych zgłaszali akces do Klubu radiooperatorzy, marynarze, żeglarze, alpiniści i przedstawiciele różnych działów logistyki. Klub liczy obecnie 560 osób.

  STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Klub Polarny jako jeden z oddziałów Polskiego Towarzystwa Geograficznego działa zgodnie z jego statutem i posiada osobowość prawną. Władzami Klubu -Oddziału są: walne zgromadzenie czlonków, zarząd oraz komisja rewizyjna . Zarząd i komisja rewizyjna są wybierane przez walne zgromadzenie na okres trzech lat.

  Aktualny skład Zarządu (2012 -2014)

 • przewodniczący: Dr Jerzy Pereyma (Uniwersytet Wrocławski), pereyma@meteo.uni.wroc.pl
 • wiceprzewodniczący: Dr Jerzy Giżejewski (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa)
 • sekretarz: Mgr Elżbieta Majchrowska (Uniwersytet Slaski), emajchrowska@us.edu.pl
 • skarbnik: Mgr Tymoteusz Sawiński (Uniwersytet Wrocławski)


  Członkowie Zarzadu:

 • Dr hab. Grzegorz Rachlewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań))
 • Prof. dr hab. Jacek Siciński (Uniwersytet Łódzki)

  Komisja Rewizyjna:

 • Prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski
 • Prof. dr hab. Piotr Głowacki
 • Dr Leszek Kolondra

  Prezesi Klubu Polarnego od początku jego istnienia:

 • Prof. dr hab. Alfred Jahn : 1974-1983
 • Prof. dr hab. Ryszard W.Schramm : 1983-1986
 • Prof. dr hab. Wojciech Stankowski : 1986-1991
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pękala: 1991-2000
 • Prof. dr hab. Marek Grześ: 2000-2008
 • Dr Jerzy Pereyma: 2008-


  SPRAWY BIEŻĄCE
  FORMY DZIAŁALNOŚCI KLUBU
  PUBLIKACJE
  POLSKIE STACJE POLARNE
  CIEKAWE LINKI
  SUBSKRYPCJA
  ANKIETA CZŁONKA KLUBU
  SKŁADKI I NR KONTA
  Stronę nadzoruje: Ireneusz Sobota irso@geo.uni.torun.pl